TÜDOF için AKADEMİK KURUL RAPORU

22Tem11

21 Temmuz 2011 tarihinde BUİF de TUDOF Akademik Kurulu neleri nasıl çalışmak gerekli konusunda toplandı. Değerli Çetin Tüker Hoca, İst.dan gelerek toplantıya katıldı. Oldukça verimli ve üretken bir toplantı oldu. Toplantıya fiziksel olarak katılamayan ancak görüş iletenlerin tüm önerileri de raporda değerlendirildi.

Ek’te raporumz yer almaktadır. Ancak bu raporda yer alan üretimlerin (önerilerin ve sorun tespitlerinin) TUDOF da Mevlüt Dinç, Mustafa Kızıltaş, Veysi İşler ve Erdem Çetin in toplantı yöneticiliğini yaptığı 13 Temmuz 2011 Ankara toplantısında alınan alt kurul çalışma kapsamı kararı izleğince hazırlandığını ve önerilerimizin hiç bir şekilde başka oluşumlar tarafından tarafımızın izni ve görüşü alınmadan kullanılamayacağını belirtmeliyiz.

****

TÜRKİYE DİJİTAL OYUN FEDERASYONU

AKADEMİK KURUL TOPLANTISI

21 Temmuz 2011

Katılımcılar:

Prof.Dr. Mutlu Binark, Yrd.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Yrd.Doç.Çetin Tüker,

E posta ile öneri iletenler:

Yrd.Doç.Dr. Tonguç Sezen, Yrd.Doç.Dr. Tonguç Sezen, yrd.Doç.Dr. Mete Tevetoğlu, Yrd.Doç.Dr. Güven Çatak, Kerem Yavuz Demirbaş, Altuğ Işıgan, Işık Barış Fidaner ve Alternatif Bilişim Derneği

Mazeret ileterek katılmayanlar:

Doç.Dr. Veysi İşler, Dr. Emek Kepenek

Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi-Ankara

Toplantı Gündemi:

TUDOF A.K.nun ilk toplantısı 14 Temmuz 2011 tarihinde TürkOyunDünyası adlı e-grup üzerinden herkese açık olarak duyurulan gündem temelinde gerçekleştirilmiştir. Bu gündemde yer balan soru ve sorun maddeleri aşağıdaki gibidir:

1. Akademik kurul neyi çalışacak ? (Konu ve kapsam)

2. Nasıl çalışacak? (Yöntem ve araçlar, olanaklar)

3. Sorunsallaştırma nasıl yapılacak? (Dijital oyun kültürü ve dijital oyun kültürü olgusunda neleri sorunsallaştırıp bilgi eksikliğini nerede görüyoruz? ve bu sorunları nasıl kavramsallaştırıyoruz? başka aktörler nasıl kavramsallaştırıyor?)

4. Yerele ilişkin bilgi birikimi eksikliği nerededir? bunları nasıl saptayacağız ve bu konuda ne yapmalıyız?

5. Bilgi birikimini nasıl paylaşılır ve çoğalır kılmalıyız ? (Yollar ve araçlar nelerdir?)

6. Oyun kuramları ve tartışmalarındaki farklı bakış açıları nelerdir ? ve Türkiye’de kimler dijital oyunları çalışıyor? Nerelerde?

Toplantıya katılanlarla tanışıldıktan sonra, TUDOF’un kurulum süreci ve TUDOF kapsamında Akademik Kurul nasıl ortaya çıktı M.Binark tarafından kısaca özetlendi. Gerek toplantıya katılanların A.K.nın neleri nasıl çalışması gerektiği konusundaki görüşleri ile toplantıya katılmadan e posta ile iletilen görüş ve öneriler birlikte değerlendirilmiş. Bu öneriler kısa ve uzun vadede gerçekleşmesi ihtimaline göre üzerinde tartışılmış; ortaklayan öneriler maddelenmiş, aşağıdaki A.K.nın çalışma alanı ve TUDOF kapsamında yapabileceği çalışmalar ayrıntılı açıklanmıştır. A.K.nın çalışma alanı kapsamında alt çalışma alanları ve sorunlar listelenmiştir. Tüm bu çalışma alanları ÖNERİ NİTELİĞİ taşımaktadır. HİÇ KUŞKUSUZ, her bir çalışma alanı birbirini dışlamamakta, tam tersine içerimlemektedir. Akademik Kurulun çalışma alanları ve kapsamı:

1) Oyun Üretimi Eğitimini Destekleyici Çalışmalar

a) Böylesi bir eğitim niteliği (boyut, düzey, içerik) ne olacaktır? Tartışılması gereklidir

b) Lisans düzeyinde üniversite ve endüstri işbirliğini geliştirici çalışmaların (seminerler, dersler, stajlar) yapılması

c) Bağımsız oyun üretimini teşvik edecek ortamın sahibi

2) Türkiye’de Dijital Oyun Endüstrisi Analizi (Emek gücünün niteliğinin, kaynakların, gereksinimlerin tespiti)

3) Dijital Oyun Araştırmaları (oyun kültürü, oyun türleri, oyuncu profilleri, oyun oynama nedenleri, oyun oynama pratiklerinin toplumsal-kültürel ve ekonomik etkileri vb. üzerine akademik araştırmalar)

a) Akademik araştırmaların Federasyon tarafından desteklenmesi

b) Özgün araştırmaların yayınlanması

c) Oyun kültürünün toplumsal, kültürel ve ekonomik etkilerinin farklı kuramlarla, farklı ve çeşitli bakış açılarıyla, etik ilkelerle ve yöntembilimsel şeffaflık ile disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesi; etnografik nitelikli alan araştırmalarının yapılması

d) Yerel oyun kültürünün ve yerel bilginin dijital oyun kültürünü nasıl besleyeceğine ilişkin çalışmaların yapılması

e) Oyun endüstrisinde yerel üretimin küresel pazarda yer bulabilmesine yönelik ekonomi-politik ve sosyolojik çalışmaların yapılması

f) Oyunun eğitimde kullanılmasına ilişkin durumlarının gerek deneysel gerekse ampitik çalışmalarla incelenmesi

4) Oyun hukuku üzerine çalışmaların yapılması (örneğin, telif hakları, lisanslama, fikri mülkiyet, sözleşmeler vb.)

5) Etkinlikler için çeşitli önerilerin yapılması ve bu önerilerin Federasyon YK’na iletilmesi (Örneğin, temalı oyun yarışmaları, festivaller vb.)

6) Yayınların çıkartılması

a) Arşiv oluşturma (dijital oyun, dijital oyun kültürünün gelişmesine katkıda bulunan süreli yayınlar, kitap ve makaleler vb.)

b) Yeni yayınların yapılması: Örneğin, Oyun Tasarımı Wikisinin Yapılması, Süreli Yayın çıkartılması (nitelik ve hedef kitle, olanaklar tartışılmalı)

c) Dijital oyun kültürü ile ilgili yabancı literatürün Türkçe’ye çevrilip yayınlanması

7) A.K.nın alt birimleri için çeşitli yapılanma önerilerinin ve mevcut modellerin (IGDA, DIGRA) incelenmesi

8) A.K.nın yıllık çalışma planı yapması ve yıl sonunda bu palndaki hedeflere erişimin değerlendirilmesi

9) Türkiye’de Oyun Lab.ının kurulması için kaynak, emek gücü, gereksinim ile hukuki yapının incelenmesi ve örnek modelin TUDOF YK’sına sunulması

10) Nitelikli oyun kültürünü geliştirmeye yönelik çeşitli işbirliklerinin kurulması

a) MEB ile ortak medya okuryazarlığına benzer oyun okuryazarlığı eğitim ve seminerleri ile ilköğretim yaş gruplarına yönelik yaz kamplarının ve seminerlerin düzenlenmesi,

b) Oyuna ve oyuncuya yönelik olumsuz algıyı değiştirecek sunum ve toplantıların yapılması (Örneğin, oyuna, oyuncuya ilişkin pozitif kanı gelişmesine katkı sağlayacak raporlar yazılmalı, karar verme mekanizmalarını etkilemek amacıyla üzere sunulmalı; Medyaya yönelik bilgilendirme yapılmalı)

11. Akademik Kurul, Türkiye’de dijital oyun endüstrisi, kültürü, oyun türleri, oyuncu pratikleri, oyun tasarımı ve oyun yazılımı üzerine çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesini ve işbirliğini sağlayacak, e-grup oluşturulması, üretilen yayınların derlenmesi ve paylaşılması; akademik çalıştayların düzenlenmesi; akademik çağrıların paylaşılması.

Akademik network’un kurulması için ilgili akademisyenlerin ad-soyad, e posta, telefon, kurum, ilgi alanları ve üye oldukları dernekler ile dijital oyun ile ilgili yayın listesini ilk önce Mutlu Binark’a iletmelerine ve Çetin Tüker tarafından da bir adres defteri oluşturulmasına karar alınmıştır.
TUDOF kapsamında varlık gösteren Akademik Kurul’un yukarıda listelenen çalışma alanları ve kapsamı, Türkiye’de her şeyden önce NİTELİKLİ OYUNCU KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNE, OYUN OKURYAZARLIĞININ ORTAYA ÇIKMASINA, KAMUOYUNDA VAROLAN OYUN ALGISININ DEĞİŞMESİNE KATKIDA BULUNACAKTIR.

AKADEMİK KURUL, oyun üretimin ve oyun oynamanın “ciddi bir iş” olduğunun farkındadır. Bu nedenle de TUDOF bünyesinde akademik bilgi birikimini Türkiye’de dijital oyun kültürünün, oyuncu kültürünün ve oyun geliştiriminin/üretiminin gelişmesi yönünde paylaşacaktır.

Hazırlayanlar: Prof.Dr. Mutlu Binark, Yrd.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Yrd.Doç.Çetin TükerNo Responses Yet to “TÜDOF için AKADEMİK KURUL RAPORU”

  1. Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: