Posts Tagged ‘çetin tüker’

Çetin Tüker, Yrd. Doç. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul, Haziran  2012. Keywords: Oyun, video oyunu, sanat, sanat formu, sanat eseri, estetik, sanatsal ifade. Giriş Video oyunlarının sanat formu olup olamayacağı konusunda, özellikle popüler medyada,  2000’li yılların başlarından beri süren, oyun geliştiricilerinin, yazarların, sinema eleştirmenlerinin ve nadiren de akademisyenlerin katıldığı bir tartışma gelişmektedir. Amerikalı oyun […]


Grubun kuruluşu ile ilgili olarak Yard. Doç. Çetin Tüker’in mesajı: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde “Tasarım ve Oyun Teknolojileri Araştırma Grubu”nu kurduk. Grubumuzun amacı, etkileşim, tasarım, animasyon, programlama ve oyun tasarımı konularında çalışan araştırmacı, tasarımcı ve sanatçıları bir araya getirerek, multidisipliner projeler üretilmesini sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek, projelerin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların […]