Posts Tagged ‘emek gücü’

BLOĞUMUZDA TÜRKİYE DE DİJİTAL OYUN ENDÜSTRİSİNDE EMEK GÜCÜNÜN “ÜCRET” SORUNU KONUSUNDA GELEN YORUMLAR ÜZERİNE TARTIŞMALARA YENİ BİR ZEMİN AÇMAK AMACI İLE BU KATKI HAZIRLANMIŞTIR.  Mutlu Binark Bir dijital oyunu üretmek, anlatıları sentezlemeyi, estetik duyarlılığı, sanal dünyaları tasarlamayı, haritalandırmayı ve programlamayı, dijital kodlayıcıların, grafik tasarımcıların, test yapanların, senaryo yazarlarının, animasyoncuların, ses teknisyenlerinin ve müzisyenlerin deneyimlerini ortak […]