Posts Tagged ‘Huizinga’

Oyun ve Bügü / Türk Kültüründe Oyun Kavramı Metin And ISBN 978-975-08-0647-6 YKY’de 1. Baskı: 2003 2008 Güz’ünde yitirdiğimiz değerli araştırmacı Metin And’ın Türkiye’de oyun çalışmalarına kuramsal katkısını anımsayalım…Ancak ondan sonra gelenekselden dijitale oyunun yolculuğunu anlamlandırabiliriz… Konusunda Türkçe kaleme alınmış ilk monografi olan “Oyun ve Bügü” , Türklerin Anadolu’da yarattığı ‘oyun’ diye nitelenebilecek etkinlikleri ele […]