Posts Tagged ‘ışık barış fidaner’

(PDF — LaTeX) The game designers have only designed various games; the point is to design the world. Gameplay is another name for politics. They both call for engagement. They are the same logic of opposing forces identified in separate contexts. Gameplay is the dynamical aspect that discerns games from other imaginary and fictional media. It is […]


Özge Baydaş SAYILGAN (Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) “Kafesin biri, kuş aramaya çıktı” Franz Kafka Giriş Siber kültürün ve dijital iletişim çağının sayısız görünümünden biri olan dijital oyunlar, bilgisayarlı yeni medyanın tüm olanakları içinde, etkileşimlilik niteliği kazanmış görsel-işitsel dramatik öyküler olarak ele alınmaktadır . Ve bu görsel-işitsel dramatik öyküler; gazete, kitap, radyo, […]