Posts Tagged ‘medya metni’

Dünyanın farklı coğrafyalarında okullarda aniden ortaya çıkan şiddet eylemleri, gençlerin dijital oyun oynama pratikleri ile ilişkilendirilerek tartışılmakta. Herhangi bir medya metninin kısa veya uzun vadede bunları tüketenleri/kullananları şiddet edimine yönlendireceği şeklindeki düz çizgisel etki paradigmasının dışında yeni kavramlarla ve farklı sorularla şiddet ve dijital oyunlar arasındaki ilişkiyi ele almak gerekmekte. Örneğin: -Gençlerin gündelik yaşamlarıdaki habitusu […]