Posts Tagged ‘mimar sinan’

Grubun kuruluşu ile ilgili olarak Yard. Doç. Çetin Tüker’in mesajı: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde “Tasarım ve Oyun Teknolojileri Araştırma Grubu”nu kurduk. Grubumuzun amacı, etkileşim, tasarım, animasyon, programlama ve oyun tasarımı konularında çalışan araştırmacı, tasarımcı ve sanatçıları bir araya getirerek, multidisipliner projeler üretilmesini sağlamak, bilgi ve tecrübe paylaşımını desteklemek, projelerin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların […]