Posts Tagged ‘oynar-kitle’

Dünyanın farklı coğrafyalarında okullarda aniden ortaya çıkan şiddet eylemleri, gençlerin dijital oyun oynama pratikleri ile ilişkilendirilerek tartışılmakta. Herhangi bir medya metninin kısa veya uzun vadede bunları tüketenleri/kullananları şiddet edimine yönlendireceği şeklindeki düz çizgisel etki paradigmasının dışında yeni kavramlarla ve farklı sorularla şiddet ve dijital oyunlar arasındaki ilişkiyi ele almak gerekmekte. Örneğin: -Gençlerin gündelik yaşamlarıdaki habitusu […]