Posts Tagged ‘oyun karakterleri’

     “Oyun”, mağara resimlerinden bile daha eski. Oyunlar, oynama eylemini yapılandıran düzenli sistemlerdir ve Huizinga tarafından belirtildiği üzere antropolojik olarak ilkeldir, insan doğasını hayvanlara bağlar. Oyunlar, her zaman insan yaşamının parçası olmasına rağmen tarihte hiçbir zaman bir sanat formu olarak kabul görmemiştir. Bugün dijital oyunlar, toplumlarda büyük bir rol oynuyor ve bireylerin yaşam biçimlerini şekillendiriyor. İnsanlar […]