Posts Tagged ‘siber kültür’

Özge Baydaş SAYILGAN (Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) “Kafesin biri, kuş aramaya çıktı” Franz Kafka Giriş Siber kültürün ve dijital iletişim çağının sayısız görünümünden biri olan dijital oyunlar, bilgisayarlı yeni medyanın tüm olanakları içinde, etkileşimlilik niteliği kazanmış görsel-işitsel dramatik öyküler olarak ele alınmaktadır . Ve bu görsel-işitsel dramatik öyküler; gazete, kitap, radyo, […]


Özel bir yaşam alanı olarak ele alabileceğimiz sanal kültür, ‘Cybercultures – Exploring Critical Issues’ başlığını taşıyan konferansta geçtiğimiz hafta Avusturya’nın Salzburg kentinde farklı düzeyleriyle masaya yatırıldı. Etkinlikte çok sayıda tema altında sanal uzam, çevrimiçi topluluklar ve video oyun kültürü konuları tartışıldı. Türkiye’den de katılımcıların yer aldığı bu uluslararası etkinlik, bir konferans ortamından çok workshop niteliğinde […]