Posts Tagged ‘tr.de oyun endüstrisi’

-MİLLİ’ VİDEO OYUNU SANAYİ: YENİ AĞLATAN OYUN MU? Altuğ Işıgan -OYNANAN SAVAŞLAR, SAVAŞAN OYUNLAR Mehmet Kentel – ‘EĞLENCE DİKTATÖRLÜĞÜ’NE BİR BAŞKALDIRI: CİDDİ OYUNLAR Günseli B.Sütcü -DÜNÜN OYUNCULARI BUGÜNÜN NEYİ? Kerem Y. Demirbaş -DİJİTAL OYUNLARLA DERDİMİZ NE ? NE OLMALI? M.Binark ve G.Bayraktutan-Sütcü ss.5-6-7 http://www.birgun.net/sunday_index.php?news_code=1248009134&year=2009&month=07&day=19 Erişim 19.7.2009