ekip

Mutlu BinarkMutlu Binark
1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de gerçekleştirdi. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi’nde doktora,  Aarhus Üniversitesi ve Syd-Dansk Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmek için burslu konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanlarını iletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, eleştirel medya okur-yazarlığı, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür metinleri, ile yeni iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında Kadın ve Popüler Kültür (S.İrvan ile der. ve çev.) (1995); Tüketim Toplumu Bağlamında Örtünme Pratiği ve Moda (B.Kılıçbay ile) (2000); “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey” European Journal of Communication (2002); “Media Monkeys: Intertextuality, Fandom and Big Brother in Turkey” Big Brother International: Formats, Critics and Publics içinde (B. Kılıçbay ile) (2004); İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte der.) (2009); STO’ler için bilişim Rehberi (2011) (K.Löker ile ortak); Türkiye’de Dijital Gözetim (2012) (ortak); Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (2013); Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya (2014) (ortak) ile Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2014) sayılabilir. Kültür ve İletişim dergisinin, Moment Dergi ile Folklor/Edebiyat Dergisi’nin Yayın Kurulu üyesidir. Yeni medya okuryazarlığı üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Günseli Bayraktutan-SütcüGünseli Bayraktutan-Sütcü
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise “Bilgi Endüstrisi ve İletişim Ağları: Türkiye’de Kullanılan Akademik Veri Tabanları Örnek Olayı” isimli tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında tamamlamıştır. Aynı enstitüde doktora tez çalışmasını 201o yılında tamamlamıştır.  2013 yılında Doçent ünvanını almıştır. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.  Akademik ilgi alanları, yeni iletişim teknolojileri bağlamında medya ve demokrasi ilişkisi ile araştırma yöntemleridir. Bayraktutan Sütcü, TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen “Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençlerin İnternet Kafe Kullanım Pratikleri” isimli projede de araştırmacı olarak görev almıştır. Halen  Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam eden Bayraktutan Sütcü’nün  konu ile ilgili yakın zamanlı yayınları arasında, “İktidarın Müzelerinin Sanal Uzamdaki Varlığı Üzerinden Siyasal İletişimi Yeniden Düşünmek.” Yeni Medya Çalışmaları(2007)  Dipnot Yayınları,  (Der. Mutlu Binark)  içinde;  “Devasa Online Oyunlarda Klan Kültürü ve Liderlik Olgusu”, Folklor Edebiyat Dergisi (2007);  “Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi” (M. Binark ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi (2008) Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (M. Binark ile birlikte) (2008) Dijital Oyun Rehberi (M. Binark ve I. B. Fidaner ile birlikte der.) (2009) sayılabilir.

Burak DoğuBurak Doğu
Lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisans çalışmasında bilgisayar oyunlarını ludoloji ve yeni medya ekseninde inceledi. Aynı ana bilim dalına bağlı doktora tez çalışması kapsamında TEKEL işçileri eyleminin medyadaki çerçeveleme pratiklerini konu aldı. Bu süreçte Università degli Studi di Torino ve Università degli Studi del Piemonte Orientale’de konuk araştırmacı olarak bulundu. 2005 yılı Mayıs ayından itibaren görev yaptığı İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’nde gazetecilik alanında kuramsal dersler vermekte ve Medyada Yapım, Haber Stüdyosu, Bitirme Projesi gibi uygulamalı dersleri koordine etmektedir. Başlıca çalışma alanları ludoloji, dijital medya, alternatif gazetecilik ve toplumsal hareketlerdir.

Işık Barış FidanerIşık Barış Fidaner
1983′te Ankara’da doğdu. Amiga ile başlayan oyun geliştirme isteği onu bilgisayar programcılığına yöneltti. Lisans ve yüksek lisans eğitimini, “Yüz modelleme, canlandırma” ve “Hareketli görüntüde nesne izleme” konulu tez çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümde Bayesci istatistiksel yöntemler ve biyoinformatik uygulamaları konusundaki doktora tezini tamamladıktan sonra Northeastern University’de doktora sonrası çalışmalarına başladı. Dijital Oyun Rehberi derlemesi (Mutlu Binark ve Günseli-Bayraktutan Sütcü ile) 2009′da, Cesur Yeni Medya özgür e-derlemesi (Alternatif Bilişim ile) 2011’de yayınlanmıştır.


kemal-650x974-200x300Kemal Akay

1992’de İstanbul’da doğdu. Yüksek lisans eğitimini IT University of Copenhagen’ın Oyun Tasarımı ve Teorisi bölümünde tamamladı. Tezini “The Wolf Among Us’ın Transmedya Analizi” başlıklı çalışma üzerine yaptı. Ocak 2010 tarihinde “DirectX ile Oyun Programlama” adlı kitabı yayımlandı. Dijital oyunlar üzerine yazdığı incelemeler ve makaleler çeşitli teknoloji ve edebiyat dergilerinde yer aldı. Lisans eğitimi sırasında Nowhere Studios’un geliştirdiği Monochroma adlı yapımda topluluk yöneticisi ve video editörü pozisyonunda çalıştı. 2016 ve 2018 yılları arasında Unity Technologies’te grafik test mühendisi olarak Ar-Ge departmanının Işıklandırma bölümünde çalıştı. Şu anda Electronic Arts Ghost Games’te teknik sanatçı olarak çalışmaktadır. Oyun tasarımı, teknik animasyon, film çalışmaları ve grafik programlama ilgi alanları arasındadır.


Pelin KoçPelin-Koc

2013 yılında Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Ghent Üniversitesi, Sosyal ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Bölümü’nde Erasmus öğrencisi olarak eğitim gördü. Halen Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültürel
Çalışmalar ve Medya Programı’nda yüksek lisans öğrenimine devam etmekte, aynı zamanda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)’nde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında yeni medya, dijital oyun çalışmaları, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet çalışmaları yer almaktadır.

(eski üyeler)%d blogcu bunu beğendi: