Posts Tagged ‘kültürel çalışmalar’

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından “Medya ve Kültür” başlığı ile düzenlenen 5. Kültür Araştırmaları sempozyumu 2-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Sempozyum kapsamında dijital oyunlarla ilişkili oturumlar şöyle: 3 Temmuz 2009-CUMA 9.00-10.30: DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ Yer: ZKÜ-TF-A Oturum başkanı: Mutlu Binark (Başkent Ü.) Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun Mutlu Binark (Başkent Ü.) Dijital Oyun […]


Kalkedon Yayınları’ndan çıkan Dijital Oyun Rehberi kitabını derleyenlerden Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü Kanal B’de Günce programında bu kitap ile sonuçlanan çalışmalarını anlatıyorlar. [YouTube]


Yakın zamanlarda Türkiye’de bilgisayar/dijital oyunları gençlere ve çocuklara olası olumsuz etkileri bakımından sıklıkla tartışılmaktadır. Bu tartışmaların dikkat çekici ortak özellikleri şiddet içerikli oyunların konu edilmesi ve bu oyunların tedavi edilmesi gereken yeni bir bağımlılık türü olarak tanımlanması ve oyuncuların da bu tanımlama doğrultusunda birer bağımlı olarak konumlandırılmasıdır. Hiç kuşkusuz, şiddet tıpkı diğer kültür endüstrisi ürünlerinde (filmler, çizgi romanlar, TV dizileri) olduğu gibi bilgisayar oyunlarında da vardır. İletişim bilimleri açısından bakıldığında, geleneksel medya ürünleri üç eksende, üretim ve tüketim süreci ile metnin kendisi olarak incelenebiliyorsa, bilgisayar oyunları da benzer bir değerlendirmeyle ele alınabilir