Archive for Kasım, 2010

Avrupa Komisyonu AB ülkelerinde dijital oyun endüstrisinin durumu ve geleceği üzerine kapsamlı bir rapor yayınladı. Bakınız: http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/COMPLETE/games/ Nihai rapor: Born digital, Grown digital: the European Videogames industry (2010). G. De Prato, C. Feijóo, D. Nepelski, M. Bogdanowicz, J.P. Simon.


7-11 Ağustos 2011 tarihinde Vancouver’de yapılacak Siggraph 2011 için bildiri çağrısı başladı. Bildiri son teslim tarihi: 18 Ocak 2011. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.siggraph.org/s2011/for_submitters/game-papers Sorularınız için: Mark Elendt general.submissions2011@gmail.com


Yaman Kayıhan tarafından ODTÜ Enformatik Enst.de  Oyun teknolojileri dersi kapsamında 10 Kasım 2010 tarihinde saat: 16.40-19.30 arasında oyun estetiği konulu bir seminer verilecektir.