Archive for Eylül, 2015


Bu özel sayının içindekileri paylaşalım: İÇİNDEKİLER folklor/edebiyat’tan / Metin Turan…………………………………………………………………….. 7-8 Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı Hakkında: Neden? / Mutlu Binark……………….. 9-18 Polis ve Sosyal Medya: Türkiye’de İl Emniyet Müdürlüklerinin Twitter Kullanımı / Deniz Özçetin ve Burak Özçetin……………………………… ……….. 19-48 Bağlantısal Eylemin Mantığı: Sayısal Medya ve Çekişmeci Siyasetin Kişiselleştirilmesi / W. Lance Bennett ve Alexandra […]