Archive for Kasım, 2011

Mehmet Kentel’in yazısıyla başlayıp Oyungezer ve kapitalizm üzerine uzayıp giden tartışmayı izlemek için: oyungezen bir kapitalizm: oyungezer’in ‘savaşı’  


Türkiye’de Bilgi İletişim Teknolojileri ve Çocuk ve Gençlerin İnternet ve İletişim Teknolojileri Kullanımı 21-23 Kasım 2011 -Ankara Düzenleyen: TBMM-TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve UNİCEF


Yeni çıkan e-kitabımızda dijital oyun haritasında oyuncuları ele alan makalemizi paylaşıyoruz: Giriş Yakın zamanlarda Türkiye’de gençlerin gündelik yaşamlarında boş zaman etkinliği olarak dijital oyun oynama edimleri artmıştır. Bu artışın arkasında İnternet kafelerin yaygınlaşması ve bu duruma koşut olarak farklı sosyo-ekonomik statüye sahip gençlerin dijital oyunlara erişiminin giderek kolaylaşması yatmaktadır. Dijital oyun kültüründe oyuncu tarafından geliştirilen […]


 The Journal of Gaming and Virtual Worlds (ISSN: 1757191X; hem basılı, hem çevrimiçi yayın) 4. sayısı için katkıda bulunacak kişiler arıyor (2012 yaz). Video/bilgisayar oyunları ve sanal ortam ile ilgili olan yazılar için başvurabilirsiniz. Başvuru için son tarih: Uzun makaleler için 31 Aralık 2011; kısa makaleleler, konferans/proje raporları, röportajlar ve (machinima/kitap/oyun…) incelemeleri için ise 15 […]


“Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi” Alternatif Bilişim’den çıktı “Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi”, Türkiye’de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan “Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım (Civicweb: Internet, youth and civic participation: http://civicweb.eu/)” başlıklı […]