Posts Tagged ‘ludoloji’

Özge Baydaş SAYILGAN (Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) “Kafesin biri, kuş aramaya çıktı” Franz Kafka Giriş Siber kültürün ve dijital iletişim çağının sayısız görünümünden biri olan dijital oyunlar, bilgisayarlı yeni medyanın tüm olanakları içinde, etkileşimlilik niteliği kazanmış görsel-işitsel dramatik öyküler olarak ele alınmaktadır . Ve bu görsel-işitsel dramatik öyküler; gazete, kitap, radyo, […]


     “Oyun”, mağara resimlerinden bile daha eski. Oyunlar, oynama eylemini yapılandıran düzenli sistemlerdir ve Huizinga tarafından belirtildiği üzere antropolojik olarak ilkeldir, insan doğasını hayvanlara bağlar. Oyunlar, her zaman insan yaşamının parçası olmasına rağmen tarihte hiçbir zaman bir sanat formu olarak kabul görmemiştir. Bugün dijital oyunlar, toplumlarda büyük bir rol oynuyor ve bireylerin yaşam biçimlerini şekillendiriyor. İnsanlar […]


Meliha Özgü Hikmet melihaozguhikmet@gmail.com Serbest Yazar Kalkedon Yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner tarafından derlenen Dijital Oyun Rehberi: Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu (2009) adlı çalışma Türkiye’deki bilgisayar oyunları literatürüne önemli ve özgün katkıları içermekte. Derleme  çalışmasını yapan araştırmacılar, Önsöz’de, bilgisayar oyunlarının ve oyuncularının toplumdaki olumsuz algılanışı üzerine […]