Archive for the ‘Yöntem’ Category

Oyun Nedir?

02Mar14

Oyun tanımını Johan Huizinga, Roger Caillois ve Jesper Juul’dan alıntılayarak başlayan ve dijital oyun tarihinin gelişimini kategorik olarak anlatan sunum.  


Özge Baydaş SAYILGAN (Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü) “Kafesin biri, kuş aramaya çıktı” Franz Kafka Giriş Siber kültürün ve dijital iletişim çağının sayısız görünümünden biri olan dijital oyunlar, bilgisayarlı yeni medyanın tüm olanakları içinde, etkileşimlilik niteliği kazanmış görsel-işitsel dramatik öyküler olarak ele alınmaktadır . Ve bu görsel-işitsel dramatik öyküler; gazete, kitap, radyo, […]


Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan Sütcü – Dijital Oyun Çalışma Grubu Oyun oynama edimi tıpkı kapitalist pazar ekonomisinin üretim ilişkileri ve çalışma yaşamına yön veren “ciddi kuralları” gibi birtakım uyulması gereken kurallara ve yaptırımlara sahiptir, dolayısıyla oyuncu sürekli olarak sanal uzamda uygun davranmaya disipline edilmektedir. Huizinga’nın deyişi ile, “Oyun düzen yaratır, oyun düzenin ta kendisidir” […]